Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18036
W sumie: 305598

URZĄD GMINY

Urząd Gminy  

 

 

 

 

Gmina Osieck
08-445 Osieck, Rynek 1
Nr kier: 25; centrala: 685-70-26; tel. bezp.: 685-70-96; fax: 685-70-90
Adres e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl
powiat otwocki, woj. mazowieckie
NIP: 826-117-07-16
REGON: 711582285, 

PKD 8411Z

Bank Spółdzielczy Sobienie Jeziory o/Osieck

Nr 04919700040020000620000010

 

   Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Osieck dotycząca 
ochrony danych osobowych .
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Osieck w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Osieck z siedzibą w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck.

2.W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie  od 25 maja 2018r. z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 25 685 70 26, email: rodo@gminaosieck.pl , lub pisemnie na adres urzędu.

3.Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4.Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

5.Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, od 25 maja br. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.

7.Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8.Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.Administrator może przekazywać dane w zakresie wydawania aktów dot. urodzeń, małżeństwa i zgonów do państw trzecich lub organizacji między narodowej. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

           Wójt Gminy
 

mgr inż. Karolina Zowczak

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Osieck

1) inż. Janina Łączyńska - Sekretarz Gminy wew. 14

  sekretarz@gminaosieck.pl

2) mgr Joanna Bujańska - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów wew. 26

   Zastępca Skarbnika Gminy -  mgr Justyna Kamaszewska

  skarbnik@gminaosieck.pl

3) mgr Edyta Zawadka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wew. 17  

  usc@gminaosieck.pl   


4) Referat Finansowy:

    mgr Agnieszka Wiśnioch insp. ds. księgowości urzędu gminy wew. 22

    Zastępstwo - mgr Ewelina Rosłaniec

    ksiegowoscurzedu@gminaosieck.pl

    mgr Urszula Brych - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego przedszkola wew. 22

    ksiegowoscgminy@gminaosieck.pl                

    Henryka Zawada - insp. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych wew. 20

    wymiarpodatku@gminaosieck.pl

    Dorota Kurek - insp. poboru podatków i opłat lokalnych wew. 20 

    poborpodatku@gminaosieck.pl      

    Teresa Dydek - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego GOPS wew. 13

    ksiegowoscgops@gminaosieck.pl

    Marianna Winiarek - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego szkół i biblioteki wew. 13

    ksiegowoscszkol@gminaosieck.pl

 

5) Grażyna Wasążnikinsp. ds. komunalnych, BHP i ochrony danych osobowych wew. 18

    gospodarkakomunalna@gminaosieck.pl

6) Teresa Nowak - podinsp. ds. obsługi Rady, informacji publicznej  wew. 21

    radagminy@gminaosieck.pl

7) inż. Teresa Szostak - insp. ds. kancelarii, archiwum i rolnictwa wew. 15

8) inż. Karolina Szostak - podinsp. ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

wew. 16

   planowanieprzestrzenne@gminaosieck.pl; gospodarkanieruchomościami@gminaosieck.pl

9) mgr Ewa Kubicka - inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska wew. 15

  gospodarkaodpadami@gminaosieck.pl

10) mgr inż. Piotr Gajownik - inspektor ds. wodociągu i kanalizacji wew. 27

  wod.kan@gminaosieck.pl

11)  mgr inż. Beata Trzaskowska - insp. ds. zamówień publicznych, przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych, koordynacji przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej  wew. 27

inwestycje@gminaosieck.pl

12) Agnieszka Gadomska - insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ewidencji i egzekucji opłat za wodę i kanalizację wew. 27

obronnosc@gminaosieck.pl

13) Magdalena Bąk - Asystentka Wójta wew. 11

      Zastępstwo - Łukasz Bąk

ugosieck@gminaosieck.pl

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osieck

Zmiana regulaminu

Nr 7.RO 2011.pdf

Regulamin Organizacyjny z 2013 r

Regulamin Organizacyjny z 2015 

 

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.