Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8914
W sumie: 116972

Inwestycje i przetargi

 

Inwestycje i przetargi  

Charakterystyka gospodarcza Gminy Osieck

 

 

 

Gmina Osieck ma charakter gminy rolniczo-usługowej z rozwiniętą funkcją turystyczno-wypoczynkową. Decydują o tym walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz położenie Gminy.
Większość obszaru Gminy Osieck znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze otuliny. 
Osieck dzieli od centrum Warszawy 50 km odległości drogowej. Dotychczas na terenach atrakcyjnych krajobrazowo powstało ponad 400 domków rekreacyjnych. Na ten sam cel stopniowo wykupywane są zabudowania mieszkalne i siedliska likwidowanych drobnych gospodarstw rolnych.
Rolniczy charakter utrzymują nadal wsie: Pogorzel, Sobienki, Kościeliska Nowe, część Augustówki. Przybywa stopniowo terenów leśnych w wyniku zalesienia odłogujących gruntów rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej.

Od niedawna działa pierwsze ekologiczne gospodarstwo rolne, wytwarzając zdrową żywność - produkty tegoż gospodarstwa uzyskały certyfikaty stowarzyszenia "Ekoland". Powstają pierwsze inicjatywy usług agroturystycznych. Dobrą renomą i wysokim standardem usług cieszy się Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Pod sosnami". 
Pozarolniczą sferę aktywności gospodarczej w Gminie Osieck reprezentują: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Fabryka Emulsji Drogowych "FEDRO", Zakład Produkcyjno-Handlowy "Meliorant", Zakład Stolarki "GADIP", liczne sklepy i zakłady usługowe. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy przewiduje rozwój funkcji mieszkalnych - nowe tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Osiecku (Osiedle: "Leśna", "Nowe Miasto", "Zwierzyniec") i Augustówce: turystyczno-rekreacyjnych - nowe tereny zabudowy rekreacyjnej w Kącikach, Sobienkach, Górkach, Rudniku, Wójtowiżnie, Czarnowcu, Lipinach Natolinie i Kościeliskach oraz koncentrację terenów pod zabudowę przemysłową, rzemieślniczą i usługową w Osiecku, na obszarze pomiędzy drogą do trasy tranzytowej Mińsk Mazowiecki - Sochaczew a stacją i bocznicą kolejową PKP.
Urząd Gminy służy wyczerpującą informacją oraz zapewnia sprawną, miłą i profesjonalną obsługę wszystkim potencjalnym inwestorom. 

 

 

 

Struktura funkcjonalna

W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią 57% tj. 3 893 ha, natomiast 2.546 ha stanowią lasy i grunty leśne, stanowi to 37% całej powierzchni. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 261 ha co stanowi 4% . Powierzchnie wód i nieużytków 1% oraz użytki ekologiczne 1%.

W użytkach rolnych grunty orne stanowią 2 480ha, łąki i pastwiska 1204 ha oraz sady 61ha.

 

 Struktura zagospodarowania gruntów w gminie Osieck

 

 

 

Ogólna ewidencyjna powierzchnia Gminy – 6804 ha

 

- Użytki rolne

 

3 893 ha

 

- 57%

 

W tym

 

 

 

 

 

 

 

- Grunty orne

 

2 480 ha

 

 

 

 

- Sady

 

61 ha

 

 

 

 

- Łąki

 

683 ha

 

 

 

 

- Pastwiska

 

521 ha

 

 

 

 

- Lasy i grunty leśne

 

2 546 ha

 

- 37%

 

- Powierzchnie wód i nieużytki

 

65 ha

 

- 1%

 

- Tereny zabudowane i zurbanizowane

 

261 ha

 

- 4%

 

- użytki ekologiczne

 

39 ha

 

- 1%

 

 

 

           Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku przedstawia się nieco inaczej. Pojawiły się odłogi 
i ugory, które stanowią 19,8% gruntów ornych. Przy ogólnej powierzchni indywidualnych gospodarstw rolnych, tj. 4.378,94 ha, użytki rolne stanowią 3.429,25 ha; grunty orne – 2.177,42 ha w tym: odłogi 674,43 ha, ugory 195,11 ha zaś sady zaledwie 4,15 ha, łąki – 995,84 ha, pastwiska 251,84 ha, lasy i grunty leśne 750,68 ha i pozostałe grunty 199,01 ha. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych nie przekracza powierzchni 4,5 ha ( średnia w województwie mazowieckim 7,8 ha ). 

Gmina Osieck jest gminą wiejską, do niedawna rolniczą. Na terenie gminy działalność przemysłowa zajmuje niewielką powierzchnię, bo zaledwie 0,04% całej powierzchni Gminy. Produkcja rolnicza nie jest tu intensywna. W związku z przewagą gruntów o niskiej przydatności rolniczej traci swoje miejsce na rzecz mieszkalnictwa.

Na terenie Gminy występuje 5 kompleksów działek letniskowo-rekreacyjnych, które zgodnie z ewidencją podatkową zajmują 50 ha gruntów na którą to powierzchnię składa się 370 działek. Występują również grunty stanowiące własność Gminy Osieck – 93 ha oraz grunty Skarbu Państwa pozostające w Zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 50 ha, grunty w Zarządzie Lasów Państwowych – 1265 ha.

W części zachodniej gminy przeważają gleby orne słabe o przewadze V-VI klasy bonitacyjnej. Gleby podlegające bezwzględnej ochronie, zaliczane do III-IVa klasy bonitacyjnej, występują w północno-wschodniej części gminy 
– głównie we wsiach Augustówka, Grabianka, Kościeliska Nowe, Kościeliska Stare, Osieck. Ewidencja geodezyjna w zakresie kwalifikacji i bonitacji gleb wykonana została w latach 70 –tych, a obecnie uaktualniona w dwóch wsiach na terenie gminy, tj. Górkach w roku 2003 i częściowo Augustówce w 2004 roku. 

 

Gmina Osieck została zakwalifikowana do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolniczego (strefa II ONW nizinna), tzn. do obszarów którym grozi zaprzestanie użytkowania gruntów słabych.

Na terenie gminy istnieją warunki do przekształcania niektórych gospodarstw rolniczych zajmujących się produkcją żywności na produkcje ekologiczną. W gospodarstwie ekologicznym powinna być zachowana równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej, tak, aby osiągnąć równowagę paszowo – nawozową. Dopuszczalne do stosowania nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone. Gospodarstwa ekologiczne zakłada się na terenach wolnych od wpływów antropopresji. Obecnie w gminie Osieck istnieją 4 gospodarstwa z atestem Ekolandu.

Gleby na terenie Gminy Osieck, są mało zdewastowane i zdegradowane ponieważ jest to rejon słabo zurbanizowany i nieuprzemysłowiony, a więc narażony na intensywne
zanieczyszczenie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.