Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15105
W sumie: 292329

Zapytania ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki .doc.

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

 

Prowadzenie konserwacji stałej urządzeń Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) w kotłowniach gazowych, zlokalizowanych w 5 obiektach na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wzór umowy

 

Zakup wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń kuchni Przedszkola Publicznego w m. Augustówka

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Informacja o ofertach

 

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

informacja z otwarcia ofert

wyniki zapytania ofertowego

 

Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w m. Augustówka

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie 2 odcinków sieci wodociągowej - w Osiecku oraz w Starych Kościeliskach

Zapytanie ofetowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

informacja z otwarcia ofert

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

wyniki zapytania ofertowego

 

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Augustówce

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

zapytanie ofertowe

wzór umowy

załączniki

Informacja z otwarcia ofert 

 

Wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu gminy Osieck oraz zapewnienie im opeki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Osiecku w roku szkolnym 2019/2020r.

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wzór umowy

Wyniki zapytania ofertowego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

załacznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki zapytania ofertowego

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe  

załącznik nr 3

wzór umowy

Formularz ofertowy

oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją inwestycji, pn.: "Rozbudowa budnku przedszkola publicznego w miejscowości Sobienki na porzeby żłobka"

Zapytanie ofertowe 

Załączniki do zapania ofertowego

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją inwestycji, pn.: "Remont budynku byłego GS z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz

Wzór umowy

Załącznik

Informacja o wyniku postępowania

 

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck wraz z usunięciem karp

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pogorzel - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

formularz

wzór umowy

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Wykonanie otworu rozpoznawczo- eksploatacyjnego S4 oraz likwidacja sturni S1 i S2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Osiecku

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja do zapytania ofertowego

Projekt

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami

 

Treść zapytania

Do wszystkich oferentów

Informacja o wyborze oferty

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Osieck oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku.

Treść zapytania

Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy+oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofery

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczajacych do Szkoły Podstawowej w Augustówce

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

karta czasu pracy

Wykaz sprzetu

Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

"Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Osieck"

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc.

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja nr 3 do treści zapytania ofertowego

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Budowa drogi utwardzonej z kruszywa dolomitowanego w miejscowości Augustówka, dz. ew. nr 792- Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiar

informacja z otwarcia ofert

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Usługa cateringu dla dzieci, które bedą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Treść zapytania ofertowego

Wzór omowy

Formularz ofertowy

informacja z otwarcia ofert

 

Zakup,dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w ramach wyposażenia placów zabaw w Gminie Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wykaz zaplecza Transportowego

Wykaz osób

Wykaz usług

Formularz ofertowy

wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

informacja do treści zapytania ofertowego

Do wszytkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdzających do Szkoły Podstawowejw Osiecku w roku szkolnym 2018/2019 r.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Zmiana treści zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego nr2

odwozy uczniów

przywozy uczniów

Umowa

Do wszystkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieck, 3380, 3564, 3569, 3565, 3567, 3566 - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadzcenia

Umowa

informacja z otwarcia ofert

informacja o zakmkięciu postępowania

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Formularz ofertowy _doc.

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Wykonanie ułożenia kostki brukowej wraz z materiałem w Gminie Osieck.

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

 

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej.

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck.

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenia.doc

 

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnetrznej.

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej, i sanitarnej.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

 

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2017/2018

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Formularz oferty

 

 

Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego w miejsowości Rudnik - Gmina Osieck

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar róbót

Pytanie i odpowiedź

Droga Rudnik - mapa

Pytanie 2

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Plan garażu Straży

Wynik postępowania

 

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2017/2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dodatkowa

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 

 

Zapytanie ofertowe dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w okresie od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz zaplecza transportowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykaz usług wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat

Wzór umowy

 

 

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Oświadczenie.doc

Formularz cenowy.doc

 

 

Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia do przedszkola w Sobienkach

Informacja

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 

 

Zmiana nawierzchni drogi gminnej, ul. Króla Zygmunta Augusta w Osiecku, Gmina Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt

 

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck

Wybór oferty

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.