Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15493
W sumie: 392956

Zapytania ofertowe

Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy+oświadczenie

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczajacych do Szkoły Podstawowej w Augustówce

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

karta czasu pracy

Wykaz sprzetu

Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

"Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Osieck"

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc.

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja nr 3 do treści zapytania ofertowego

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Budowa drogi utwardzonej z kruszywa dolomitowanego w miejscowości Augustówka, dz. ew. nr 792- Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiar

informacja z otwarcia ofert

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Usługa cateringu dla dzieci, które bedą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Treść zapytania ofertowego

Wzór omowy

Formularz ofertowy

informacja z otwarcia ofert

 

Zakup,dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w ramach wyposażenia placów zabaw w Gminie Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wykaz zaplecza Transportowego

Wykaz osób

Wykaz usług

Formularz ofertowy

wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

informacja do treści zapytania ofertowego

Do wszytkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdzających do Szkoły Podstawowejw Osiecku w roku szkolnym 2018/2019 r.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Zmiana treści zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego nr2

odwozy uczniów

przywozy uczniów

Umowa

Do wszystkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieck, 3380, 3564, 3569, 3565, 3567, 3566 - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadzcenia

Umowa

informacja z otwarcia ofert

informacja o zakmkięciu postępowania

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Formularz ofertowy _doc.

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Wykonanie ułożenia kostki brukowej wraz z materiałem w Gminie Osieck.

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

 

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej.

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck.

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenia.doc

 

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnetrznej.

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej, i sanitarnej.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

 

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2017/2018

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Formularz oferty

 

 

Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego w miejsowości Rudnik - Gmina Osieck

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar róbót

Pytanie i odpowiedź

Droga Rudnik - mapa

Pytanie 2

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Plan garażu Straży

Wynik postępowania

 

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2017/2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dodatkowa

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 

 

Zapytanie ofertowe dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w okresie od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.

Wybór oferty

Złożone oferty

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz zaplecza transportowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykaz usług wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat

Wzór umowy

 

 

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Oświadczenie.doc

Formularz cenowy.doc

 

 

Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia do przedszkola w Sobienkach

Informacja

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 

 

Zmiana nawierzchni drogi gminnej, ul. Króla Zygmunta Augusta w Osiecku, Gmina Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt

 

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

 

Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska w Gminie Osieck.

Wynik zapytania ofertowego

Informacja o ofertach, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

 

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Osieck.

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

 

 

Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska w Gminie Osieck.

Informacja o wznowieniu ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

Informacja do zamówienia

 

 

Budowa budynku gospodarczego wolnostojącego w miejscowości Nowe Kościeliska w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy. doc

Wybór oferty

Złożone oferty

Projekt zagospodarowania

Projekt budowlany

Rzut fundamentów

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekrój poprzeczny

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja boczna - wschodnia

Elewacja przednia - południowa

Elewacja tylna - północna

Pytania 1

 

 

Usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck"

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Załączniki.doc

Wybór oferty

 

Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia terenu przedszkola w miejscowości Sobienki

Nowe zapytanie ofertowe

Nowy formularz ofertowy

Wybór oferty

Wybór oferty

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Uzupełnienie zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck 2016/2017

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Wybór oferty

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

 

Zakup biletów miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2016/2017.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

Formularz ofertowy. pdf

wzór umowy pdf

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy i załączaniki

wzór umowy

Formularz ofertowy

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i oświadczenia

Formularz ofertowy.doc.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

Unieważneinie zapytania ofertowego

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustówka - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany wodociągu

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór Oferty

 

 

 

Kompletna dokumentacja projektowa rozbudowy istniejącej Oczyszczalni ścieków o drugi ciąg technologiczny - Gmina Osieck.

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.