Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14715
W sumie: 66190

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Konkurs ze środków EFS działanie 7.2.

Ogłoszenie o naborze 7.2.1 PO KL .pdf

 

POKL 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Ogłoszenie o naborze 9.2 PO KL.doc

 

Konkurs z dzialania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

Ogłoszenie o naborze 9.1.1 PO KL.doc

 

Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze 1.5 RPO WM.pdf

 

konkurs z działania 9.1.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe.

 

 Ogłoszenie o naborze 9.1.2 PO KL.pdf

 

Konkurs ze środków EFS działanie 9.2.

Ogłoszenie o naborze 9.2 PO KL.pdf

 

Działanie 1.5.Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze RPO WM 1.5.pdf

 

Dzialanie 6.2. Turystyka

dla przedsiębiorców sektora turystyki

dla jst, zwiazki i stowarzyszenia

 

Działanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Ogłoszenie o naborze 8.1.2 PO KL.doc

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans uczniówuczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”

Ogłoszenie o naborze 9.1.2.pdf

 

Działanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Ogłoszenie o naborze 8.1.2_pol..pdf

 

Nabór wnioskow w ramach dzialania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi "Segregacja odpadów"

Ogłoszenie. konkurs.4.2 RPO WM.pdf

 

Działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osob zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_pol..pdf

 

MJWPU ogłasza konkurs działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Ogłoszenie konkursu 9.4 PO KL.pdf

 

Konkurs z EFS na Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ogłoszenie dot. konkursu 9.2 PO KL.pdf

 

Informacja o zmianach w ogłoszeniach konkursowych

Ogłoszenie prasowe dot. zmian w dokumentacjach- oświadczenie.doc

 

KONKURS KREATYWNY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

PLAKAT

regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica

 

DZIAŁANIE 4.2

Ogłoszenie dot. konkursu 4.2 RPO WM.pdf

 

Działanie 9.6.3

konkurs 9.6.3.pdf

 

Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"

000711470.pdf

 

Działanie 8.2. "transfer wiedzy"

000711207.pdf

 

Działanie 9.6.2. "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"

zawieszenie

Ogłoszenie konkursu 9.6.2 PO KL.pdf

 

8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. 

Ogłoszenie dot. konkursu 8.1.1 PO KL.pdf

 

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Ogloszenie dot. konkursu 9.1.2 PO KL.pdf

 

Konkurs.Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Ogłoszenie dot. konkursu 9.2.pdf

 

Konkurs EFS POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ogłoszenie dot. konkursu 9.4 PO KL.pdf

 

RPOWM-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Ogłoszenie dot. konkursu 2.2 RPO WM.pdf

 

POKL-działanie 9.1.1.

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe.

 

 Ogłoszenie dot. konkursu 9.1.1.pdf

 

Konkurs dla przedsiebiorców - dzialanie 1.2.

Ogłoszenie dot. konkursu 1.2 RPO WM.doc

 

Konkurs na realizację projektów z POKL -dzialanie 8.1.

Ogłoszenie dot. konkursu 8.1.1 PO KL.doc

Konkurs "Promocja integracji społecznej"

Ogłoszenie o konkursie 7.4.doc

 

ogłoszenie o konkursie "Człowiek najlepsza inwestycja"

wersja polska

wersja angielska

 

Konkurs ze środków EFS 

Ogłoszenie o konkursie 9.1.1.pdf

 

Ogłoszenie - działanie 1.5

Ogłoszenie Działanie 1.5.pdf

 

Ogloszenie o konkursie w ramach środków POKL

Ogłoszenie 9.3 PO KL.pdf

 

Ogłoszenie o konkursie ze środków EFS

Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 7.2.2.tif

 

Ogloszenie o zawieszeniu konkursu w ramach POKL

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu 7.2.1.pdf

 

MJWPU ogłasza konkurs ze środków EFS

Ogłoszenie o konkursie 8.2.1 POKL.docx

 

MJWPU ogłasza konkurs 

Mazowiecka jednostka Wdrażania programów Unijnych oglasza konkurs ze srodków EFS na dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" 

Ogłoszenie_Poddziałanie_8.1.2_POKL.pdf

 

MJWPU informuje o zmianie w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Ogloszenie dot. zmian w ramach POKL.pdf

 

MJWPU ogłasza konkurs

OgloszeniekonkursuPoddzialanie7.2.1.pdf

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 8.1.1.doc

 

                                                                                                      Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

 

- szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów)skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych 
o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

od 26 stycznia 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków)

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

w  Mazowieckiej Jednostce  Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74,

03 – 301 Warszawa
lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

O dofinansowanie mogą występować następujące podmioty:

 

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń

 

- osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową

 

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową. 

 

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu 
przeznaczona jest kwota 90 239 707,00 PLN.

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU

 

 oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.                   

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinia: 0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 8.1.1.doc

 

 

  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.