Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9500
W sumie: 78873

Program usuwania Azbestu

 

 

 

 

 

 

Program usuwania azbestu  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Osieck

na lata 2013 - 2032

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki

Osieck Program Usuwania Azbestu (2).pdf

 

Usuwanie azbestu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest 2016 r.

Program usuwania azbestu

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Osieck w 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest II Etap 2015 r.

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Osieck w 2015 r.

 informacja na tablice 2.pdf

 

Informacja o otrzymanym dofinasowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest I Etap 2015 r.

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Osieck w 2015 r.

 

 gmina-osieck.pdf

 

Usuwanie Azbestu z Terenu Gminy Osieck

Informacje dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest na 2015r.

Oświadczenie

Wniosek

azbest.pdf

Nabór wniosków na usuwnaie azbestu na rok 2014

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY OSIECK

NA ROK 2014

W związku z planowanym wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie odbioru, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na rok 2014 wzywa się wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków.

Ważne! Nabór wniosków obejmuje wyłącznie odbiór azbestu (eternit) zdjętego z dachów budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji.

Wnioski należy składać do 09.04.2014r. na formularzach dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Osieck (pok. nr 8) lub na stronie internetowej www.osieck.pl w zakładce „Program usuwania azbestu”

Uwaga: Akcja odbioru azbestu będzie uzależniona od wysokości dofinansowania z WFOŚiGW w przypadku nie otrzymania wystarczających środków o kolejności przydziału pomocy będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

   Pełniąca funkcję

  Wójta Gminy Osieck

  inż. Karolina Zowczak

wniosek

oswiadczenie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY OSIECK

 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieck na lata 2013 – 2032.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu 
w siedzibie Urzędu Gminy Osieck, adres: ul. Rynek 1, 08 – 445 Osieck oraz na stronie internetowej http://www.osieck.pl/ - zakładka Program usuwania azbestu.

 Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieck na lata 2013 – 2032.

 Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Osieck, adres: ul. Rynek 1, 08 – 445 Osieck, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej gminaosieck@wp.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osieck – mgr Władysław Marek Lasocki 

 

 Wójt Gminy                 

  mgr Władysław Marek Lasocki

 

Obwieszczenie umieszczono na: 
1. tablicy ogłoszeń UG Osieck
2.  stronie internetowej http://www.osieck.pl/
3. a/a 

img-X18092951.pdf

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.