Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14722
W sumie: 66197

Załatwianie spraw (druki)

Zezwolenia

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 
 2. Na podstawie art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012 poz. 391 ) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
  (Dz. U. 2012 poz. 391) 
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 
 4. Uchwała Rady Gminy Osieck Nr XVII/139/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osieck.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenie zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
ul. Rynek 1, pokój nr 8
tel. (25) 685-70-26
e-mail: gospodarkaodpadami@gminaosieck.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 800 do 1600

 

 

 

 wniosek o zezwolenie nieczystosci ciekle.doc

 

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja dla odób zamieszkałych na stałe

deklaracja dla działek rekreacyjnych

Informacja do deklaracji dla działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.