Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2369
W sumie: 106720

Ewidencja gminna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej. 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieck tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieck jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
  
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 
1.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także: 
a)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 
c)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy
 ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, 
w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku 
i oświadczenia dostępny jest poniżej. 

 

wniosek o wpis do rejestru

oświadczenie

rejestr dzialalnosci regulowanej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

informacja__.pdf

druk_zgloszenia.pdf

ewidencja podmiotów odbierajacych odpady komunalne

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.