Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4727
W sumie: 40682

Wydatki inwestycyjne w 2016 r.

1. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Lipiny.

W ramach zadania wykonano wiatę przystankową:

- konstrukcja przystanku z profili stałych;

- konstrukcja malowana natryskowo profesjonalnymi farbami chemio-utwardzanymi;

- siedzisko ławki wykonane z desek z drewna iglastego;

- ścianki przystanku wykonane z blachy trapezowej i szkła hartowanego;

- daszek wykonany z poliwęglanu komorowego 6 mm.

 

Koszt całkowity inwestycji: 3 800,00 zł.

 

     

 

2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej urządzenia ogólnego miejsca do czynnego wypoczynku we wsi Nowe Kościeliska - budowa obiektów małej architektury.

W ramach zadania zostaną zamontowane gotowe elementy wyposażenia do czynnego wypoczynku:

- huśtawka wahadłowa podwójna;

- zestaw zabawowy;

- orbitrek + jeździec;

- sprężynowiec pojedynczy;

- huśtawka wagowa;

- liczydło;

- ławki parkowe z koszami na śmieci;

- ogrodzenie placu.

 

3. Kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka i w miejscowości Grabianka w Gminie Osieck.

Inwestycja polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka (ul. Ocznia):

- długość kanału: 1340 mb;

- kanał grawitacyjny: 1287 mb;

- kanał ciśnieniowy: 53 mb;

- stworzone możliwości wykonania przyłączy: 34 mb;

- gospodarstwa przyłączone: 31 szt;

oraz 

na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Grabianka w kierunku Augustówki:

- długość rurociągu tłocznego: 1416 mb;

- studnie rewizyjne na kanale tłocznym: 3 szt.;

- długość przejścia pod torami PKPL: 35 m;

- długość przejścia pod gazociągiem: 17 m.

 

Koszt całkowity inwestycji: 867 557,01 zł.

http://www.osieck.pl/art,187,gospodarka-niskoemisyjna.html

 

    

 

4. Budowa placu zabaw w miejscwości Górki.

W ramach zadania zostały zamontowane gotowe elementy wyposażenia placu do czynnego wypoczynku:

- huśtawka wahadłowa podwójna;

- huśtawka wagowa;

- sprężynowiec pojedynczy;

- zestaw zabawowy;

- orbitrek + jeździec;

- bębny trójstanowiskowe;

- liczydłow;

- ławki.

 

Koszt całkowity inwestycji: 19 068,19 zł.

 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustówka.

Inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej DN 110 w działkach gminnych o łącznej długości 222 mb oraz włączeniu do istniejącego wodociągu PVC DN 110.

 

Koszt całkowity inwestycji: 17 822,00 zł.

 

6. Oznakowanie terenu przystanku komunikacji autobusowej na drodze wojewódzkiej nr 805 we wsi Pogorzel.

W ramach zadania oznakowano przystanek komunikacji autobusowej znakiem poziomym linia P-17 na wysokości przystanku oraz znakami pionowymi podwójnymi D-15 w drodze wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Pogorzel w km 7+249. Przystanki zostały wyznaczone głównie w celu obsługi autobusu dowożącego dzieci do szkół podstawowych.

 

Koszt całkowity inwestycji: 2 500,00 zł.

 

7. Oczyszczalnie przydomowe dla 2 budynków mieszkalnych w miejscowości Grabianka i w miejscowości Czarnowiec.

W ramach zadania wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 2 budynków mieszkalnych. Zakres robót objął 2 komplety biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR.

 

Koszt całkowity inwestycji: 27 000,00 zł.

http://www.osieck.pl/art,187,gospodarka-niskoemisyjna.html

 

   

 

8. Ogrodzenie ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku we wsi Nowe Kościeliska.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie składające się z siatki, słupków i furtki wraz z podmurówką z płyt betonowych na całej długości ogrodzenia, zgodnie z koncepcją zagospodarowania ogólnodostepnego miejsca do wypoczynku we wsi Nowe Kościeliska.

 

Koszt całkowity inwestycji: 10 310,00 zł.

 

9. Lustro drogowe w miejscowości Górki.
W ramach zadania wykonano lustro drogowe okrągłe 18 a typ FI 600/A w miejscowości Górki.

 

Koszt całkowity inwestycji: 313,65 zł.

 

10. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stare Kościeliska - Stara Huta.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wyrównanie i wysypanie kruszywem dolomitowym szarym w miejscowości Stare Kościeliska - Stara Huta ok. 100 mb.

 

Koszt całkowity inwestycji: 6 800,00 zł.

 

11. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lipiny.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi gminnej poprzez równanie, czyszczenie rowu i koszenie poboczy w miejscowości Lipiny na długości ok. 200 mb oraz zebranie poboczy na odcinku ok. 0,5 km po obu stronach asfaltu.

 

Koszt całkowity inwestycji: 3 500,00 zł.

 

12. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - wjazdu do Szkoły Podstawowej w miejscowości Augustówka.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej - wjazdu do Szkoły Podstawowej w miejscowości Augustówka z kruszywa kamiennego dolomitowego, zagęszczonego mechanicznie.

 

Koszt całkowity inwestycji: 7 300,00 zł.

 

13. Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Górki.

W ramach zadania wykonano remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270505W w miejscowości Górki nad rzeką Bełch (droga Rudnik - Łucznica), zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowo-rocznego wykonanego w kwietniu 2016 r. Na obiekcie zamontowano balustrady, przy objazdach poprawiono nierówności nawierzchni gruntowej, naprawiono znacznie uszkodzone przyczółki w dolnej strefie w postaci ubytków betonu.

 

Koszt całkowity inwestycji: 13 998, 83 zł.

 

  

 

14. Wymiana barierek na moście w ciągu drogi gminnej w miejscowości Górki II.

W ramach zadania wymienione zostały barierki na moście w ciągu drogi gminnej nr 270505W w miejscowości Górki II na rzeką Bełch. Wykonano nowe, spełniające bowiązujące przepisy prawa bariery, a istniejące barierki po odremontowaniu przeznaczone zostały do zamontowania na moście Rudnik Łucznica.

 

Koszt całkowity inwestycji: 11 580,80 zł.

 

   

 

15. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieck w miejscowości Natolin.

W ramach zadania wykonano prace w zakresie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieck w miejscowości Natolin, polegających na wymianie 18 szt. opraw rtęciowych na nowe kompletne oprawy sodowe typu SGS 70 W.

 

Koszt całkowity inwestycji: 16 805,00 zł.

 

16. Prace w miejscowości Augustówka przy ul. Kołbielskiej.

W ramach zadania wykonano:

- obmulanie dna rowu mechanicznie na dł. 1680 mb;

- zebranie nadmiaru pobocza na dł. 250 mb;

- wymianę przepustu typu 400 8 m: 2 szt.;

- montaż przyczółków: 6 szt.;

- rozplantowanie urobku na miejscu zwałki;

- demontaż i montaż przepustów.

 

Koszt całkowity inwestycji: 12 000,00 zł.

 

17. Znak informacyjny D-15 oraz tabliczki informacyjne w miejscowości Pogorzel.

W ramach zadania wykonano znak informacyjny D-15 (4 szt.) oraz tabliczki informacyjne (3 szt.) wraz z mocowaniem w miejscowości Pogorzel.

 

Koszt całkowity inwestycji: 1 040,33 zł.

 

18. Dodatkowe wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grabianka.

W ramach zadania wykonano dodatkowe wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grabianka w urządzenie zabawowe o nazwie Zestaw "Kacper".

 

Koszt całkowity inwestycji: 9 604,92 zł.

 

 

19. Czyszczenie rowów przydrożnych we wsi Wójtowizna.

W ramach zadania wykonane zostały usługi na terenie wsi Wójtowizna, polegające na oczyszczeniu i uporządkowaniu rowów odwadniających o długości 697 mb po obu stronach jezdni oraz usunięciu darni z asfaltu.

 

Koszt całkowity inwestycji: 3 240,00 zł.

 

20. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowizna.

W ramach zadania wykonano prace w zakresie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowizna, polegające na montażu przewodów linii napowietrznej nn (330 mb), 6 kompletnych opraw SGS 70 W, wysięgnika nad słupem, ogranicznika przypięć, skrzynki bezpiecznikowej izolowanej oraz na wykonaniu czterech stanowisk słupowych pojedynczych i dwóch stanowisk końcowych.

 

Koszt całkowity inwestycji: 18 948,99 zł.

 

21. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustówka.

W ramach zadania wykonano prace w zakresie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustówka:

- ul. Kolejowa: montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn (105 mb), 1 kompletna oprawa SGS 70 W, wysięgnik nad słupem, ogranicznik przypięć, skrzynka bezpiecznikowa izolowana;

- ul. Osiecka: montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn (105 mb), 1 kompletna oprawa SGS 70 W, wysięgnik nad słupem, ogranicznik przypięć, skrzynka bezpiecznikowa izolowana;

- ul. Ocznia: montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn (450 mb), 3 kompletne oprawy SGS 70 W, wysięgnik nad słupem, ogranicznik przypięć, skrzynka bezpiecznikowa izolowana.

 

Koszt całkowity inwestycji: 13 224,99 zł.

 

22. Prace związane z naprawą skarpy Kanału Osieckiego.

W ramach zadania wykonano prace związane z naprawą skarpy Kanału Osieckiego oraz zabezpieczeniem drogi Gminnej przed dalszym rozmyciem wraz z poprawą uszkodzonej nawierzchni drogi po rozmyciu.

 

Koszt całkowity inwestycji: 3 500,00 zł.

 

23. Budowa dodatkowej studni przy SUW w Osiecku.

Koszt całkowity inwestycji: 66 354,50 zł.

 

                                                 

 

24. Przebudowa budynku wiejskiego w miejscowości Sobienki na przedszkole.

I. Przygotowanie dokumentacji: od kwietnia do sierpnia 2016 r.

II. Wybór wykonawcy w drodze przetargowej.

III. Rozpoczęcie prac budowlanych: grudzień 2016 r.

W ramach zadania zostały wykonane prace związane z przebudową oraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole, a także prace związane z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją wod.-kan., c.o., wentylacji i gazową oraz prace wykończeniowe.

 

Dotychczasowy koszt inwestycji: 68 873,00 zł.

 

 

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.