Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2337
W sumie: 106688

News

News zdjęcie id 1193

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

20.02.2019

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Gmina Osieck przygotowało miejsca dla dzieci:

- w wieku 3-5 lat: w przedszkolach

- w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck

W dniach od 22 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.  rodzice dzieci obecnie korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach składają na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach.

UWAGA! Deklaracja nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce, którzy chcą aby ich dziecko korzystało w roku szkolnym 2019/2020  z wychowania przedszkolnego  w  Publicznym Przedszkolu w Augustówce.

Deklaracja do pobrania tutaj…

W dniach od 01 marca 2019r. do 15 marca 2019r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UWAGA! Rekrutacja dotyczy wszystkich dzieci, których rodzice chcą aby ich dziecko  korzystało  w roku szkolnym 2019/2020  z wychowania przedszkolnego  w  Publicznym Przedszkolu w Augustówce.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania tutaj…

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza (w przypadku braku pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia podpis obydwojga rodziców jest wymagalny).

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Pozostałe terminy rekrutacji do pobrania tutaj…..

 

Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Podstawowym warunkiem przyjęcia do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jest zamieszkiwanie kandydatów na obszarze Gminy Osieck (art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek „zamieszkiwania na terenie Gminy Osieck” niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe  (art. 131 ust. 2 ustawy -  Prawo oświatowe): 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wartość.

Kryteria gminne określone uchwałą Rady Gminy Osieck

  1. Rodzice są czynni zawodowo, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata- 10 pkt.
  2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata -5 pkt.
  3. Rodzice kandydata są zameldowani w Gminie Osieck – 10 pkt.  po 5 pkt. za każdego rodzica
  4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) – 10 pkt.
  5. Dochód , o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – 5 pkt.
  6. Wskazanie przez rodziców w zeznaniu podatkowym Gminy Osieck jako miejsca zamieszkania -  10 pkt.  po 5 pkt. za każdego rodzica

Uchwała do pobrania tutaj…..

 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność składanych wniosków

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.