Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4196
W sumie: 198428

News

News zdjęcie id 1323

Nabór wniosków

27.05.2019

DOWÓZ LUB ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/OŚRODKÓW REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

-NABÓR WNIOSKÓW

Podstawa prawna:

Art.  39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

     Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem a rodzicami,  jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:

1.  uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, przewóz do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

2. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, przewóz do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna;

- 25.  rok  życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

 1. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA

 

Rodzice/ opiekuni prawni dziecka zainteresowani dowozem dziecka do szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Osiecku pok. nr 10 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - załącznik
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 4. Zaświadczenie ze szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, o przyjęciu lub kontynuowaniu obowiązku nauki/szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

 

 1. TERMIN

 

W związku z koniecznością zorganizowania dowozu od września 2019r.  oraz zastosowania procedury zamówień publicznych, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 7 czerwca 2019r. 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do pobrania tutaj
 2. Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do pobrania tutaj

 

Klauzula RODO do pobrania tutaj

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.