Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15390
W sumie: 15390

News

News zdjęcie id 886

Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.

18.04.2018

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Osieck informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód powstałych po 1 kwietnia (szkody powstałe przed wejściem w życie Ustawy należy składać do właściwego terytorialnie koła łowieckiego) w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Szkody powstałe przed 1 kwietnia 2018 roku należy zgłaszać do właściwego terytorialnie koła łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypis z rejestru gruntów wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
 • akt własności nieruchomości / umowa dzierżawy;
 • oświadczenie współwłaścicieli o braku roszczeń do odszkodowania.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Osieck – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

 1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: PRACOWNIK GMINY, na której terenie wystąpiły szkody łowieckie
 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Poszkodowany od dnia zaistnienia szkody ma prawo w przeciągu 3 dni zgłosić zniszczenie upraw przez zwierzęta.

Następnie, właściwy terytorialnie organ wykonawczy gminy, od dnia zgłoszenia przez poszkodowanego zaistniałej szkody, w przeciągu 7 dni musi dokonać wizji w miejscu szkody. O terminie wizji należy poinformować poszkodowanego w przeciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Osieck, pokój nr 11, P. Ewelina Rosłaniec, telefon. 25 685 70 26 wew. 22, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck www.osieck.pl

 

Informacja dla mieszkańców

Wniosek o odszkodowanie za szkody

Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.